Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΝ CHASLES
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΗΡ.
ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.