Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. Ν. ΔΡΑΓΟΥΜΗΝ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Η.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.