Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΩΣ ΔΩΡΗΤΟΥ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Α.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.