Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΟΤΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
Η.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.