Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
Σ.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ/ ΙΑΤΡΙΚΗ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.