Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Θ.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.