Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΣ ΔΥΟ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΡΑΒΔΟΜΑΝΤΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.