Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΦΟΥΑΤ ΠΑΣΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΩΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
Σ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.