Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΔΕΘΙΗΡΟΣ (DETHIER)
ΑΝΤ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.