Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ
Σ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.