Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Κ. Γ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Β΄
1863-1865
1864
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.