Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΕΙΧΟΥΔΩΝ
ΛΑΣΚΑΡΙΣ
Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.