Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2013
Η διακίνηση των επιστημονικών ιδεών στην Ελλάδα, 1850-1900: η έκφραση του εκλαϊκευτικού εγχειρήματος στον δημόσιο χώρο και στα περιοδικά. Η αποτύπωση του στην Εφημερίδα των Κυριών
Γιαννακόπουλου Πολυξένη

view

view