Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2001
Η μακρά εισαγωγή της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα: ψυχαναλυτές, ιατρικοί θεσμοί και κοινωνικές προλήψεις (1910-1990)
Ατζινά Λένα