Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2004
Ιστορική και φιλοσοφική προσέγγιση της σύγχρονης έννοιας του δικαίου πολέμου
Λεκέα, Ιωάννα

view