Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2013
Αλτρουισμός, ορθολογικότητα και ηθική στην ατομική συμπεριφορά και στην επιχειρησιακή πρακτική
Μαγκούτη, Αλεξάνδρα Β.
view