Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2011
Η αυτονομία της καλλιτεχνικής σύνθεσης: το δίδαγμα του μοντερνισμού
Παπλωματά, Αικατερίνη Χ.
view