Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2011
Το πρόβλημα της εννοιολογικής αλλαγής στο χώρο των φυσικών επιστημών: μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα
Σκοπελίτη, Ειρήνη Ν.
view