Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2001
Η κοσμοαντίληψη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (1296-1359): κοσμικές και θεολογικές προσεγγίσεις το 14ο αιώνα
Κατσιαβριάς, Νικόλαος
view