Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2009
Επιστημονικό ιδεώδες και διανοητικές οικειοποιήσεις της τεχνολογίας στον ελληνικό μεσοπόλεμο: Ε. Βενιζέλος, Ι. Μεταξάς, Γ. Θεοτοκάς, Δ. Γληνός, - Αρχείον Φιλοσοφίας
Μπογιατζής, Βασίλειος Α.
view