Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2014
Gaspard Monge, 1795-1799: Η ανέκδοτη αλληλογραφία ενός πολιτικά στρατευμένου μαθηματικού την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης
Dupond Marie

view