Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2016
Τα σχόλια του Θέωνα στη Μαθηματική Σύνταξη του Πτολεμαίου
Σκούρα Ιωάννα

view