Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2014
Η Δημόσια Εικόνα της Υπολογιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, 1954-2004: Ζητήματα Εργασίας, Φύλου, Χώρου, Εκπαίδευσης.
Κώνστα Χαρίκλεια

view

view