Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2017
Μεταξύ Θεωρητικής και Πρακτικής Γεωμετρίας: Μια Νέα Ανάγνωση των Μετρικών του Ήρωνα του Αλεξανδρινού
Τουλιάτου Θεοδώρα

view