Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

1997
Ιστορική μελέτη της αλληλεπίδρασης επιστήμης και τεχνολογίας στην υγροποίηση του αέρα και του υδρογόνου με τη μέθοδο της αυτοενισχυόμενης ψύξης.
Ζερβοπούλου - Λογοθετίδη, Άλκηστης
view