Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2015
Η διαμόρφωση της έννοιας της δύναμης στη φυσική φιλοσοφία στην Αγγλία στα μέσα του 17ου αιώνα: μία διεπιστημονική μελέτη, βασισμένη στη σύγκλιση της ιστορίας των επιστημών με την ιστορία των εννοιών
Γκουνταρούλη, Ειρήνη Κωνσταντίνος

view

view