Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2016
Φυσική φιλοσοφία και φυσική θεολογία: η αποστολική και λατρευτική διάσταση της μελέτης της φύσης στην αγγλία του 17ου και 18ου αιώνα
Πετάκος, Δημήτριος Ανδρέας

view