Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2012
Διερεύνηση των γνωστικών και αναπαραστασιακών ικανοτήτων τω εκ γενετής τυφλών παιδιών
Εικοσπεντάκη Καλλιόπη