Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2004
Εννοιολογική αλλαγή στα μαθηματικά: η κατανόηση της πυκνής δομής των ρητών
Βαμβακούση, Ξανθή
view