Χειρόγραφα

1) Ιατροσόφιον Κοινόν. 2) Εροτιανός, Των παρ' Ιπποκράτει λέξεων συναγωγή.
Ιατρική
1501
1600
Άγνωστος
Άγνωστες
1) 1r-82r, 2) 83r-121v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Otto Kresten, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek Teil 2, Codices Zuridici, Codices Medici, Wien 1969
Codices Medici 43
Δεν αναφέρονται
Ιπποκράτης
Άγνωστη