Χειρόγραφα

Σύνοψις των Οριβασίου εννέα λόγων προς τον υιόν αυτού Ευστάθιον
Άγνωστο
1501
1600
Άγνωστος
20,7x15,3
1r - 333r
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Otto Kresten, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek Teil 2, Codices Zuridici, Codices Medici, Wien 1969
Codices Medici 42
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη