Χειρόγραφα

1) Ιατρικαί συναγωγαί προς Ιουλιανόν. 3) Ανώνυμος, Ερμηνεία και λέξις των βοτάνων κατά αλφάβητον. 4) Ανώνυμος. Σύνοψις περί ούρων.
Ιατρική
1501
1600
Άγνωστος
22,3x16
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Otto Kresten, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek Teil 2, Codices Zuridici, Codices Medici, Wien 1969
Codices Medici 27
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη