Χειρόγραφα

Ερμής Τρισμέγιστος Περί ιερών βοτάνων και χυλώσεως
Ιατρική
1501
1600
Άγνωστος
21,7x16
1v-12r
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Otto Kresten, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek Teil 2, Codices Zuridici, Codices Medici, Wien 1969
Codices Medici 23
Δεν αναφέρονται
Ερμής Τρισμέγιστος
Άγνωστη