Χειρόγραφα

1) Κλεομήδης, Κυκλική Θεωρία μετεώρων. 2) Ανώνυμος, Εξήγησις μερική περί του αστρολάβου σαφεστάτη και σύντομος.
Αστρονομία
1501
1600
Άγνωστος
21x14,5
1) 1r-77v, 2) 78r-82v
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Herbert Hunger, Katalog der Griechischen Handschriften der Osterreichischen Nationalbibliothek, Wien 1961
Codices Philosophici et Philologici 265
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη