Χειρόγραφα

3) [Γεωργίου του Σουγδουρή] Εις άπασαν την λογικήν του Αριστοτέλους μέθοδον Προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4229-109
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1124