Χειρόγραφα

Εις άπασαν την λογικήν μέθοδον του Αριστοτέλους προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων. Τι εστί λογική και περί των τριών του νοός ενεργειών
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4234-114
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1124