Χειρόγραφα

Λογική του [Θεοφίλου] Κορυδαλέως
Λογική
1694
1694

Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Διονυσίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
3882-348
Χαρτί 8. Εν τέλει: Σεραφείμ ιερομόναχος 1694 Ιουνίω.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1124