Χειρόγραφα

22) Αριστοτέλους, Της Φυσικής ακροάσεως το Πρώτον
Φυσική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Δοχειαρίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2948-274
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως
ΒΒ 1124