Χειρόγραφα

1) Εις τα οκτώ του Αριστοτέλους βιβλία Περί φυσικής ακροάσεως διαλέξεις, ζητήματα τε και θεωρήματα. 2) Του αυτού (;) Εις τα του Αριστοτέλους βιβλία Περί ουρανού. 3) του αυτου (;) Διαλέξεις και θεωρήματα εις την του Αριστοτέλους περί ψυχής πραγματείαν. Π
Αστρονομία-Μεταφυσική-Φυσική
1680
1680
1680-09-01 01:34:52

Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Δοχειαρίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2946-272
Εν τέλει σχήματα των ηλιακών συστημάτων (Τυχωνικόν, Ημιτυχωνικόν, Πτολεμαϊκόν, Αιγυπτιακόν, Πλατονικών,Κοπερνιακόν). Αρχίζει "Των καλλίστω της φυσικής μόνον αλλά και της φιλοσοφίας απάσης". Εν τέλει Ζαχαρίας ο Σένεκας ο Κυπρέoς και μέγας λογοθέτης της αρχ
Αριστοτέλης, Είσοδος Φυσικής Ακροάσεως. Αριστοτέλης, Περί Ουρανού. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής
ΒΒ 1124