Χειρόγραφα

Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Ερμηνεία εις την Περί γενέσεως και φθοράς του Αριστοτέλους πραγματείαν.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Δοχειαρίου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2935-261
Χαρτί 4.
Αριστοτέλης, Περί γενέσεως και φθοράς
ΒΒ 1124