Χειρόγραφα

5) Προβλήματα αριθμητικά
Αριθμητική
1801
1900
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2326-313
Χαρτί 8 μικρ.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1124