Χειρόγραφα

3) Νικηφόρου Βλεμμύδου Λογική αψνα (1751). 5) Γεωργίου Σουγδουρή, Εις άπασαν την λογικήν μέθοδον του Αριστοτέλους. Προδιοίκησις ήτοι εισαγωγή.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Εσφιγμένου.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου, τόμος Α'. Εν Κανταβριγία της Αγγλίας 1895.
2322-309
Χαρτί 8. Ελλιπής εκκοπέντων φύλλων τινών εν τω μεταξύ και κολοβή.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1124