Χειρόγραφα

α) Μεταφυσική Γεννουενσείου εκλεκτικού από της Λατινίδος παρά Ευγένιου (του Βουλγάρεως). β) Φυσική Ιωάννου Φρειδερίκου Βουκεκέρ. Εισηγήσεων της φυσιολογίας το κατά γένος μέρος.
Μεταφυσική-Φυσική
1792
1792
1792-08-10 01:34:52
Βουκουρέστι
29x21
φφ. 244
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1167
Στο τέλος του α) υπάρχει η εξής σημείωση. "Είληφε τέλος δια χειρός εμού Νεοφύτου Δούκα ιερομονάχου εν Βουκουρεστίω κατά το 1792 έτος σωτήριον Αυγούστου 10 "
Antonio Genovesi. F. Voukerer
ΒΒ 1134