ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Άρτης
'Αρτα
Η σχολή υπήρχε πριν το 1699 1699, Ανασύσταση από τον Μανωλάκη εκ Καστοριάς μετά από προοτροπή του πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκταρίου [Τ.Ε., Α΄, 168]. Κατά τα Ορλωφικά η σχολή κλείνει λόγω της καθόδου των Αλβανών. Η σχολή κλείνει με την επανάσταση. Επαναλειτουργεί με την αποκατάσταση των πραγμάτων. Προάγεται σε Γυμνάσιο με την κατάληψη της Άρτας από τους Έλληνες.
Γεράσιμος Παλλαδάς, 1690-1695 Μακάριος Καβαδδάς, 1695 Γρηγόριος (μοναχός), 1696 [Τ.Ε., Α΄, 169], [Miklosich – Muller, Acta et Diplomata Patriar chatus, Γ΄, σ. 289], [Σάθας, ΝΦ, σ. 415]. Χρύσανθος εκ Ζίτσης
Σωφρόνιος Λεχούδης, 1670-1690, (φιλοσοφία) Αθανάσιος (ο πνευματικός Άρτης), 1706, (αδελφός Κ. Γορδίου) Αθανάσιος Νικολόπουλος, 1729 Ευστράτιος εκ Βιθουκουκίου Ανανίας Πρικάς, 1796 (μοναχός) Βασίλειος Κανέλλος Ιθακήσιος Δημήτριος Οικονομόπουλος, -1821 Κων/νος Καραπάνος, 1826-1838, (+1840) [Τ.Ε., Α΄, 169] Βενέδικτος Λαμαρήσιος, 1838-1851 Ν. Χωλός, 1852 Αριστείδης Αξιολόγου, 1853 Κ. Χρονίδης, -1855 Δημ. Πέτας, -1859 Ιω. Στέας, -1862 Ιω. Ράμος, -1867 Δημ. Σχορτσανίτης, -1868 Γεωργ. Αναστασίου, -1878 Σπ. Καλέλλης, -1879 Ν. Αμβράζης, -1881
Μάξιμος ο Έλλην [Τ.Ε., Α΄, 168, σημ. 1], [Ε.Φ., 1908, τεύχος Σεπτεμβρίου] Ευγένιος Βούλγαρις (μαθητές του Νικολόπουλου Αθανασίου) [T.E., A΄, 169] Παύλος Καραβίας (μαθητές του Νικολόπουλου Αθανασίου) [T.E., A΄, 169]
Μητροπολίτης Άρτης Νεόφυτος, 1699, Δωρεά χρηματικού ποσού καθώς και αφιέρωση της εκκλησίας της μητροπόλεως μαζί με την ενορία για την ίδρυση της σχολής [Τ.Ε., Α΄, 168, σημ. 2 και 3].
Η σχολή είχε έδρα φιλοσοφίας [Τ.Ε., Α΄, 168].
1830, εγκατάσταση στο Αγιορείτικο Μετόχι Αγίων Αναργύρων [Τ.Ε., Α΄, 170, σημ. 1].
Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος κατοχύρωσε με σιγίλλιο την σχολή μετά την ανασύσταση του 1669 [Τ.Ε., Α΄, 168, σημ. 2], [Γεδεών, ΕΑ, 1888, σ. 392], [ΕΑ, 1888, τομ. Α΄, σ. 301-302], [C. L. Mano, Documente din secolele al XVI-Ιea XJ privitoare la familia Mano, Bucuresti, 1907, σ. 44-50] Σχετικά με την σχολή βλέπε: [Χ.Ι. Σούλη,«Τσουμερκιώτικα και Αρτηνά νέα», Ιωάννινα, 1932, τεύχος Β΄, σ. 2-5], [Σεραφείμ. Βυζάντιος, Δοκίμιο περί Άρτης και Πρεβέζης ,σ. 207-213], [«Ρωμανός Μελωδός», Παρίσι, 1932, σ. 153].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.