ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Στράβωνος Γεωγραφικών βιβλία επτακαίδεκα, τόμος Α' (Παρίσι, 1815)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ
Των τυπογραφικών αμαρτημάτων διόρθωσις
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. Ιβηρία
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. Ιταλία
 ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. Ιταλία
Πίνακας Περιεχομένων

Παρίσι
1815