ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Χάρτα της Eλλάδος (Βιέννη, 1797)

pdf16

view
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
Η Χάρτα της Ελλάδος, νυν πρώτον εκδοθείσα... χάριν των Ελλήνων και Φιλελλήνων, Βιέννη 1797

 

Χάρτα της Ελλάδος αποτελείται από δώδεκα τμήματα των οποίων οι πραγματικές διαστάσεις είναι 70 x 52 εκατοστά. Ολόκληρη η χάρτα έχει διαστάσεις 210 x 207 εκατοστά. Χαλκογραφήθηκε στη Βιέννη το 1797 από τον Φρανσουά Μήλλερ, βάσει πολύ αναλυτικών σχεδίων του Ρήγα. Το πρώτο τμήμα της Χάρτας είναι ηΕπιπεδογραφία της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία είχε χαλκογραφηθεί από τον Μήλλερ την προηγούμενη χρονιά. Στην παρούσα έκδοση το τμήμα αυτό παρατίθεται ως ξεχωριστό έργο. Η σελίδα τίτλου είναι το τέταρτο τμήμα τηςΧάρτας, απ' όπου ο αναγνώστης μπορεί να πλοηγηθεί στο σύνολο του έργου κινούμενος προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Βιέννη
1797