ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιπεδογραφία της Kωνσταντινουπόλεως (Βιέννη, 1796)

pdf16

view

Χάρτης

Βιέννη
1796