ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Καρτέσιος Ρενάτος. Λόγος περί μεθόδου (Κέρκυρα 1824)

pdf16

view

Προμετωπίδα
Εξώφυλλο
Σημείωσις του μεταφραστού
 Προοίμιον του μεταφραστού.
 Βίος του συγγραφέως.
 Μέρος πρώτον.
 Μέρος δεύτερον.
 Μέρος τρίτον.
 Μέρος τέταρτον.
 Μέρος πέμπτον.
 Μέρος έκτον.
 Παράρτημα.
 Σημειώσεις.
 Κατάλογος των Συνδρομητών 
Τυπογραφικών αμαρτημάτων διόρθωσις

Κέρκυρα
1824