Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Κωνσταντίνος (ο Λογιώτατος)