Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Κων/νος Ξανθόπουλος ο Τραπεζούντιος